II Ogólnopolska Konferencja - Forum Gospodarcze

Zaproszenie

 

Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o.

oraz

Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ

serdecznie zapraszają na

II Ogólnopolską Konferencję – Forum Gospodarcze

odbywającą się pod patronatem Starosty Rzeszowskiego

na temat:

„ZARZĄDZANIE RYZYKIEM CYBERNETYCZNYM

W PRZEDSIĘBIORSTWIE I INSTYTUCJI - WYBRANE ASPEKTY”

 

która odbędzie się w dniu 25 października 2018 roku o godzinie 9:00

w Auli im. prof. Jerzego Chłopeckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, przy ul. mjr. H. Sucharskiego 2 w Rzeszowie

 

TEMATYKA KONFERENCJI:

 • Polityka bezpieczeństwa firmy a przeciwdziałanie atakom cybernetycznym,
 • Metody przeciwdziałania atakom opartym o inżynierię socjalną,
 • Aktualne zagrożenia dla instytucji i firm w przestrzeni wirtualnej,
 • Środki techniczne wykorzystywane przy realizacji ataków na systemy informacyjne,
 • Metody przeciwdziałania atakom na systemy informacyjne – wykrywanie i neutralizacja ataków,
 • Możliwości transferu ryzyka z tytułu zagrożeń cybernetycznych,
 • Czynnik ludzki w bezpieczeństwie cybernetycznym.

KOMITET NAUKOWY:

dr inż. gen. bryg. rez. Tomasz Bąk

dr Wergiliusz Gołąbek

dr hab. inż. Mirosław Hajder

prof. dr hab. Kuba Jałoszyński

dr inż. Mariusz Nycz

prof. zw. dr hab. Stanisław Pieprzny

dr Ryszard Sala

 

 

 

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.

       PARTNERZY MERYTORYCZNI:

Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ w Rzeszowie

Dom Brokerski VECTOR Sp. z o. o.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie

e-Service Sp. z o.o. w Rzeszowie

Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej

 

   MODERATOR:

   mgr Sławomir Adamczyk – Pełnomocnik  Instytutu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY prosimy przesyłać na adres

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pod nr tel. 17/866-12-67 do dnia 18.10.2018r.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

 

8:00 – 9:00

Rejestracja uczestników

9:00 – 9:10

Otwarcie konferencji – dr inż. Tomasz Bąk – Instytut Analizy Ryzyka

9:20 – 9:40

„Aktualne zagrożenia dla przedsiębiorców w przestrzeni wirtualnej” –   mł. insp. Konrad Wolak – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie

9:40 – 10:05

„Bezpieczeństwo informatyczne. Jak uzyskać ciągłość procesu?” – Szymon Poliński – przedstawiciel firmy FORTINET

10:05 – 10:30

„Metody i środki ataków na systemy informacyjne” – mgr Piotr Hajder – doktorant AGH w Krakowie

10:30 – 10:45

Dyskusja

10:45 – 11:00

Przerwa kawowa

11:00 – 11:25

„Wykrywanie i neutralizacja ataków na systemy informacyjne” – dr Mariusz Nycz – Politechnika Rzeszowska

11:25 – 11:50

 

11:50 – 12:10

„Ryzyka cybernetyczne i możliwości ich ubezpieczenia – praktyka rynku” – Marek Żołdak – Dom Brokerski VECTOR Sp. z o. o.

„Cyberbezpieczeństwo w firmie – praktyczne aspekty działań organizacyjno-technicznych” - Artur Skoczylas – przedstawiciel firmy e-Service Rzeszów

12:10 – 12:35

„Czynnik ludzki w atakach na cyberbezpieczeństwo” – dr hab. inż. Mirosław Hajder – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

12:35 – 12:50

Dyskusja

12:50 – 13:05

Przerwa kawowa

13:05 – 13:30

„Bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ochrona danych osób ubezpieczonych” – przedstawiciel ZUS Oddział w Rzeszowie

13:30 – 13:55

„A można było tego uniknąć…? Analiza wybranych incydentów związanych z cyberegzystencją” – Maciej Gajewski – Instytut Analizy Ryzyka

13:55 – 14:20

14:20 – 14:35

„Zagrożenia cybernetycznie we współczesnej bankowości” - Alicja Gerka

„Audytor wewnętrzny w procesie zapobiegania cyberprzestępstwom” – Leszek Adamski – Prezes Zarządu CAKW

14:35 – 14:45

Zakończenie konferencji – dr inż. Tomasz Bąk – Instytut Analizy Ryzyka

 

 

Strzelnica Laserowa

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o. w Rzeszowie, w pełnym zakresie realizuje zadania związane z prowadzeniem specjalistycznych szkoleń i kursów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie skierowane jest dla osób pragnących poznać tajniki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na podstawie najnowszych wytycznych.

Szkolenie składa się z 10 godzin zegarowych oraz rozłożone jest w cykl trzech spotkań, na których poruszane będą poszczególne zagadnienia.

Zajęcia podzielone są na część teoretyczna oraz praktyczną z sytuacjami symulowanymi, dzięki czemu uczestnik nabywa nierzadko swojego pierwszego najważniejszego doświadczenia związanego z różnymi formami udzielania pierwszej pomocy.

Oferujemy przeprowadzenie kursu w następujących blokach tematycznych:

            I. SPOTKANIE

Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy; resuscytacja krążeniowo oddechowa (osoba dorosła, dziecko, kobieta w ciąży, ofiary utonięć)

 

Zakres szkolenia:

-          Rozpoznawanie stanu pacjenta,

-          Postępowanie z pacjentem nieprzytomnym, pozycja boczna ustalona,

-          Sposoby udrożniania dróg oddechowych,

-  Przeprowadzanie Resuscytacji Krążeniowo - Oddechowej (RKO),

-          Zapoznanie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, wynikającymi z niej prawami i obowiązkami względem osoby poszkodowanej oraz osoby udzielającej pomocy.


Czas realizacji: 3,5h

 

II. SPOTKANIE
Pierwsza pomoc w sytuacjach szczególnych

 

Zakres szkolenia:

-          Rozpoznanie i poprawna ocena stanu pacjenta,

-     Stosowanie odpowiednich procedur w przypadku omdleń, drgawek, cukrzycy, zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, zatruć, zachłyśnięć, hipo/hipetermii,

      Czas realizacji: 3h

 III. SPOTKANIE

Pierwsza pomoc w przypadku urazów, postępowanie w sytuacjach wypadku drogowego.

 

Zakres szkolenia:

-          Postępowanie w przypadku wypadku drogowego,

-          Rozpoznanie i poprawna ocena stanu pacjenta,

-Zaopatrywanie urazów kończyn: złamania, zwichnięcia, skręcenia,

 

Czas realizacji: 3,5h

 

Grupa szkoleniowa : 8-10 osób

Koszt szkolenia: 100,00zł netto/osoba

Szkolenia prowadzone są przy wykorzystaniu specjalistycznych i nowoczesnych sprzętów i urządzeń. Zapewniamy Państwu satysfakcjonującą współpracę, która jest możliwa dzięki dyspozycyjności i fachowości naszych pracowników. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w kwestiach dalszych uzgodnień. Oferujemy możliwość rozszerzenia bloków tematycznych według Państwa potrzeb.

Zapisu na kurs można dokonać poprzez przesłanie wypełnionego kwestionariusza osobowego lub telefonicznie pod nr 17/8661267

Bezpieczeństwo obiektów handlowych oraz zarządzanie systemami zabezpieczenia tych obiektów

Instytutu Analizy Ryzyka z przyjemnością proponuje Państwu przeprowadzenie szkolenia dla wskazanej grupy odbiorców tj. dla pracowników i kierowników obiektów handlowych. 

Czas trwania: 75 minut

Zagadnienia:

L.p.

Opis zagadnienia

Czas

1.

Zagrożenia dla obiektów handlowych:

-      zagrożenia zewnętrzne,

-      zagrożenia wewnętrzne,

-      statystyki zdarzeń (rodzaje, liczby, tendencje)

 

15’

2.

„Polityka bezpieczeństwa” – jako podstawa systemu bezpieczeństwa firmy/obiektu(obiektów)

15’

3.

Systemy i procedury bezpieczeństwa i ochrony obiektów firmy:

-      systemy ochrony fizycznej (ochrona fizyczna),

-      zabezpieczenia techniczne (mechaniczne, elektroniczne – SSW, SSN, SKD, SSPoż)


15’

4.

Rola osób zarządzających firmą oraz kierujących zespołami pracowników w zapewnieniu warunków bezpieczeństwa w obiekcie (obiektach) firmy:

-      siły (kadra firmy, pracownicy ochrony, podmioty do współdziałania w zakresie bezpieczeństwa),

-      procedury bezpieczeństwa, w tym postępowania w sytuacjach szczególnych,

-      środki (systemy techniczne ochrony, logistyka, finanse),

-      szkolenie pracowników.

15’

5.

Zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom w obiektach handlowych oraz zasady interweniowania.

 

15’

Koszt szkolenia: 560,00zł netto – dla grupy max. 20-osobowej

Szkolenie może być przeprowadzone we wskazanym przez Państwa miejscu i czasie.

W przypadku zainteresowania przeprowadzeniem szkolenia w w/opis. zakresie prosimy
o kontakt:

 

- na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- telefonicznie na numer: (17) 866 - 12 - 67

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA– FORUM GOSPODARCZE „Bezpieczeństwo osób, obiektów i obszarów na tle współczesnych zagrożeń – rozwiązywanie problemów”

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI – FORUM GOSPODARCZEGO

TEMAT KONFERENCJI :

„Bezpieczeństwo osób, obiektów i obszarów na tle współczesnych zagrożeń – rozwiązywanie problemów”

DATA I MIEJSCE KONFERENCJI:

6 czerwca 2017r., Aula im. Prof. Jerzego Chłopeckiego, Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie

RODZAJ KONFERENCJI:

I Ogólnopolska Konferencja – Forum Gospodarcze

ORGANIZATOR
Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o.

oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Karabela Sp. z o.o.

INNI WSPÓŁORGANIZATORZY/ PARTNERZY MERYTORYCZNIE:

Dom Brokerski Vector,

„AXELO” Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp. k.,

„Gothaer” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ w Rzeszowie,

Instytut Studiów nad Terroryzmem WSIiZ w Rzeszowie,

KIEROWNIK KOMITETU ORGANIZACYJNEGO KONFERENCJI:

         mgr inż. Sławomir Adamczyk – główny moderator,

SEKRETARZ KOMITETU ORGANIZACYJNEGO KONFERENCJI:

lic. Katarzyna Senderska

PATRONI MEDIALNI KONFERENCJI:

TVP Rzeszów,

Radio Rzeszów,

Super Nowości

LICZBA UCZESTNIKÓW, W TYM LICZBA PRELEGENTÓW:

83 osoby w tym 11 prelegentów (wykładowców)

JAKIE OŚRODKI, INSTYTUCJE REPREZENTOWALI UCZESTNICY:

 • Instytucje rządowe: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Urząd Pracy, Komenda Wojewódzka Policji, Komenda Miejska Policji, 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej,
 • Instytucje samorządowe: Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Rzeszowa, Urząd Miasta Łańcuta, Straż Miejska w Rzeszowie,
 • Instytucje kultury: Filharmonia Podkarpacka, teatry, kina,
 • Szkoły ponadgimnazjalne,
 • Podmioty gospodarcza (firmy produkcyjne, firmy usługowe z branży energetyki, produkcja chemiczna, przetwórstwo żywności)

Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Rzeszowa, Kuratorium Oświaty, szkoły ponadgimnazjalne, prywatne firmy produkcyjne
i usługowe, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje kultury, Wojewódzki Urząd Pracy, Komenda Miejska Policji, Komenda Wojewódzka Policji, 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, środowiska prawnicze, itp.

 

 

 

OPIS MERYTORYCZNY KONFERENCJI:

 

 • KONFERENCJA OBEJMOWAŁA NASTĘPUJĄCE OBSZARY:

-        Terroryzm jako zagrożenie systemów bezpieczeństwa osób i mienia.

-        Zabezpieczenie mienia – nowe technologie i systemy bezpieczeństwa.

-        Bezpieczeństwo osobiste – ochrona VIP - ów.

-        Integracja systemów bezpieczeństwa w ochronie osób i mienia.

-        Możliwości transferu ryzyk występujących w podmiotach gospodarczych na rynek ubezpieczeniowy.

-        Zagrożenia w cyberprzestrzeni jako istotne ryzyko prowadzonej działalności.

 • HARMONOGRAM PRZEBIEGU:

8:00-9:00                   Rejestracja uczestników

9:00-9:20                   Uroczyste rozpoczęcie konferencji

9:20-9:45                    „Rola podmiotów prywatnych zajmujących się ochroną osób i mienia
w systemie bezpieczeństwa państwa ” dr inż. Tomasz Bąk - Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o.

9:45 -10:10                 „Odpowiednie procedury prawne i postanowienia umowne jako sposób na ograniczenie ryzyk przedsiębiorców ” Dariusz Domagalski oraz
Łukasz Krawczyk -   AXELO Ostrowski   Domagalski i wspólnicy Sp. k.

10:10-10:35                „Budowa systemu bezpieczeństwa miasta wobec współczesnych zmian   urbanistycznych i zagrożeń cywilizacyjnych” arch. Robert Kultys

10:35-10:50               Dyskusja

10:50-11:05               Przerwa kawowa

11:05-11:35               „ Załącznik antyterrorystyczny planu ochrony obiektu aspekty praktyczne sporządzania i uzgadniania ” mgr Zygmunt Czyżewski - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ KARABELA ” Sp. z o.o.

11:35-12:00                „Rola brokera ubezpieczeniowego w procesie identyfikacji, zarządzania

i transferu ryzyka przedsiębiorstwa do zakładów ubezpieczeń”  
dr Marek Żołdak - Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o.

12:00-12:2                  „Ryzyka cybernetyczne i możliwości ich ubezpieczania”
            Grzegorz   Kozak - Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o.
           oraz Tomasz Szejnoch - GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

12:25-12:40               Dyskusja

12:40-12:55               Przerwa kawowa

12:55-13:25               „Najbardziej dochodowy biznes świata przestępczego - cyberprzestępczość
i jak się przed nią bronić”- ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, audytor wiodący IRCA mgr inż.   Michał Stachura STAWIL Sp. z o.o.

13:25-13:50                „Biznes w epoce wojen cybernetycznych” dr inż. Mirosław Hajder –
                                  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

13:50-14:20                „Zabezpieczenie imprez masowych ” mł. insp. Mariusz Dzioba -
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

         14:20               Uroczyste zakończenie konferencji

 

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ:

Przeprowadzona konferencja rozpoczyna cykl działań Instytutu, ukierunkowanych na wzmacnianie świadomości społecznej w zakresie potrzeby poprawy bezpieczeństwa obywateli w różnych miejscach i sytuacjach. W tym obszarze będą realizowane kolejne konferencje, a także inne przedsięwzięcia z tego zakresu, takie jak: spotkania środowiskowe, szkolenia, audyty bezpieczeństwa itp.

UWAGI DOTYCZĄCE PROCESU ORGANIZACJI KONFERENCJI:

W perspektywie dalszych naszych działań większej uwagi wymagać będzie sfera organizacji oprawy medialnej uzgadniania patronatu honorowego a także zapewnienia udziału w konferencji większej liczby uczestników (w tym prelegentów) spoza Podkarpacia oraz ewentualnie z zagranicy.

0001Nasi partnerzy