Kurs Combat Medic

KURS COMBAT MEDIC

udzielanie pomocy w środowisku taktycznym w zakresie I i II strefy taktycznej

 

POZIOM I BLACK  TACTIC


Zapraszamy na sprawdzony i ceniony kurs Combat Medic w wersji scenariuszy MOUT/CQB z wykorzystaniem broni palnej, środków pozoracji pola walki i oczywiście sprzetem medycznym dedykowanym do stosowania w medycynie pola walki i zaakceptowanych przez Stowarzyszenie TCCC. Organizatorem kursu jest renomowana na rynku szkoleń bojowych i taktycznych firma Defendu. Instruktorami są weterani wojenni, oraz byli operatorzy GROM.

Kurs ma charakter podstawowy z zakresu udzielania pomocy w środowisku taktycznym w zakresie I i II strefy taktycznej.W ogólnym programie zrealizujemy:

1 Informacje wstępne o TCCC i przedstawinie czynności i wytycznych udzielania pomocyzgodnie z TC3
2 Zapoznanie ze sprzetem stosowanym w Ratownictwie Taktycznym
3 Tamowanie krwawień w I strefie taktycznej
4 Zapoznanie z ekwipukiem taktycznym i bojowym/ ekspozycja rannego
5 Opatrunki polowe i ich zastosowanie
6 Udrażnianie dróg oddechowych na polu walki
7 Opatrywanie innych obrażeń
8 Techniki ewakuacji taktycznej
9 Symulacja Dark Room
10 Symulacje Taktyczno-Medyczne


POZOM II BLACK  TACTIC


część wykładowa:
- przypomnienie podstaw TC3
- omówienie technik udzielania zaawansowanego pomocy wciężkich stanach
urazowych na polu walki
- farmakologia II strefy
- resuscytacja na polu walki w II strefie
- Przygotowanie do przekazania rannego personelowi medevac, dokumentacja
medyczna improwizowane metody zapisu informacji, wezwanie medevac

Praktyka (realizowana w ramach ćwiczeń i symulacji) :

Zabiegi zaawansowane:
- Zakładanie rurki ustno i nosowo gardłowej
- Zakładanie maski krtaniowej
- Zakładanie rurki krtaniowej
- Zakładanie rurki I-gel
- Intubacja dotchawicza
- Zakładanie drogi doszpikowej IZ-IO
- Zakładanie wkłucia dożylnego , oraz warunkach ograniczonej widoczności
- Montaż zestawów do przetoczeń, przygotowanie do użycia
- Monitorowanie parametrów życiowych, Pulsksymetria i AED
- Resuscytacja, BLS i AED w strefie potencjalnie niebezpiecznej
- Scenariusze z wykorzystaniem broni bojowej i środków pozoracji pola walki.
(przewidziana ilość amunicji na szkolonego to 50 szt. 7,62, 30 szt. 9 mm)


Dodatkowo każdy z uczestników na zajeciach otrzyma Indywidualny Pakiet medyczny w którego skład wchodzi ( indywidualny opatrunek, rurka nosowo-gardłowa, staza )

Koszt kursu to 750,00 zł

Zapisy: 178661267

 

Nasi partnerzy