KURS INSTRUKTORA TECHNIK I TAKTYK INTERWENCYJNYCH

 

KURS INSTRUKTORA  TECHNIK I TAKTYK INTERWENCYJNYCH

 INFORMACJE

 Koszt uczestnictwa w kursie instruktor technik interwencyjnych, część ogólna i część specjalistyczna wynosi 1800 zł.
(wykłady i część specjalistyczna).

 Kurs przewiduje 30 godz. część ogólna i 70 godz. część specjalistyczna.

 Koszt uczestnictwa w kursie instruktora technik interwencyjnych, wynosi 1800 zł. Kurs przewiduje 100 godz. dydaktycznych. Rozpoczęcie kursu będzie możliwe po zebraniu się min 15 osobowej grupy. Wymagania dotycząc kursie to: uprawnienia instruktorskie w sportach lub sztukach walki, wykształcenie min. średnie, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do brania udziału w kursie, 1 zdjęcia formatu 3,5x4,5cm, ubezpieczenie NNW, karta zgłoszeniowa.

 Wymagania dotyczące zaliczenia kursu:  frekwencja min. 90% ,zaliczenie egzaminu końcowego

 Informacje dodatkowe:

 Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują tytuł instruktora (legitymacja potwierdzająca kwalifikacje).

 


Nasi partnerzy