INSTRUKTOR STRZELECTWA SPORTOWEGO

Instruktor strzelectwa sportowego

Kurs Instruktora Sportu – Specjalizacja strzelectwo sportowe

strzelectwosportowe

TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU -  LUTY  2016 - NABÓR TRWA

WAŻNA INFORMACJA - DODATKOWE PUNKTY W REKRUTACJI DO SŁUŻBY W POLICJI

Po jego ukończeniu kursant otrzymuje uprawnienia instruktora sportu specjalność strzelectwo sportowe

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. 2013.829 z dnia 23 lipca 2013 r.)

Pełne szkolenie składa się z następujących elementów:

Kurs instruktorów obejmuje szkolenie kierunkowe 50 godzin dydaktycznych tzw. specjalizacja (praktyka i teoria dyscypliny kierunkowej). Każdy kurs składa się jednak z dwóch części i wspomnianą specjalizację powinna poprzedzać część ogólna będąca częścią składową szkolenia.

Po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują tytuł instruktora oraz legitymacje instruktora wydawane przez Polska Federację Sportu Powszechnego w Krakowie. Legitymacja instruktorska uprawnia do prowadzenia wszelkich zajęć w zakresie specjalności.

Wymagania rekrutacyjne:

           Uczestnicy kursu muszą mieć ukończone 18 lat, praktykę w danej dyscyplinie lub zdać egzamin wstępny, wykształcenie min. średnie, ubezpieczenie NW oraz stan zdrowia pozwalający na udział w szkoleniu , zaświadczenie o niekaralności. Każdy z uczestników zakwalifikowanych na kurs musi podać swoje dane datę i miejsce urodzenia, adres oraz telefon kontaktowy. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wstępnego zgłoszenia, analizy dokumentów, rekomendacji klubu oraz rozmowy przeprowadzonej przez prowadzących zajęcia- doświadczonych trenerów na spotkaniu organizacyjnym.

Wymagania dotyczące zaliczenia kursu:

  • Frekwencja min. 90 %
  • Zaliczenie egzaminu końcowego
  • Opracowanie i seminaryjna prezentacja pracy dyplomowej na temat uzgodniony w czasie szkolenia.  

Kadra kursu:

Pracownicy AWF Kraków w stopniu doktora lub profesora

Wybitni trenerzy (klasa mistrzowska)

PROGRAM

Kursu instruktorów sportu

Część ogólna i specjalistyczna strzelectwo 80 godzin 

Pierwsza pomoc przedlekarska O 2

1. Historia strzelectwa   S 1

2. Budowa i wyposażenie strzelnic S 1

3.Przygotowanie sprawnościowe O 1

4. Przygotowanie techniczne OS 2

5.Dobór i selekcja kandydatów do sportu strzeleckiego OS 1

6. Przygotowanie taktyczne OS 1

7. Planowanie szkolenia sportowego OS 2

8. Proces odnowy w procesie strzelania sportowego O 1

9. Zagadnienia bezpieczeństwa w prowadzeniu zajęć S 1

10. Nauka o broni i amunicji S 3

11. Praktyczne nauczanie strzelania poszczególnych konkurencji strzeleckich S 5

12. Przygotowanie psychiczne O 1

13. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej OS 1

14. Przepisy i regulaminy OS 2

15. Prowadzenie zajęć OS 8

16. Kontrola procesu szkolenia OS 2

17. Organizacja zawodów strzeleckich OS 8

18. Organizacja zgrupowań sportowych O 1

19.Prowadzenie obserwacji na treningu i zawodach OS 6

20.Strzelania kontrolne S 12 (różne rodzaje broni)

21. Strzelectwo praktyczne, bojowe, obronne S 12

22. Zajęcia indywidualne S 6

Egzamin końcowy

Uwagi!

  1. Na zajęcia praktyczne przewidziano dwóch prowadzących (względy bezpieczeństwa) gdy grupa kursantów będzie liczyć ponad 15 osób
  2. Zajęcia praktyczne odbywają się na strzelnicach posiadających wszelkie wymagane atesty i zezwolenia na organizacje zawodów
  3. Kwalifikacji ABSOLWENTÓW na szkolenie dokonują trenerzy zatrudnieni jako wykładowcy kursu

Legenda – O część ogólna

                - S specjalizacja

Cyfra oznacza liczbę godzin dydaktycznych
Cena kursu to 1800,00 zł

 

Nasi partnerzy