INSTRUKTOR STRZELECTWA SPORTOWEGO

Instruktor strzelectwa sportowego

Kurs Instruktora Sportu – Specjalizacja strzelectwo sportowe

TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU -  NABÓR TRWA

WAŻNA INFORMACJA - DODATKOWE PUNKTY W REKRUTACJI DO SŁUŻBY W POLICJI

Po jego ukończeniu kursant otrzymuje uprawnienia instruktora sportu specjalność strzelectwo sportowe

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. 2013.829 z dnia 23 lipca 2013 r.)

Pełne szkolenie składa się z następujących elementów:

Kurs instruktorów obejmuje szkolenie kierunkowe 50 godzin dydaktycznych tzw. specjalizacja (praktyka i teoria dyscypliny kierunkowej). Każdy kurs składa się jednak z dwóch części i wspomnianą specjalizację powinna poprzedzać część ogólna będąca częścią składową szkolenia.

Po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują tytuł instruktora oraz legitymacje instruktora wydawane przez Polska Federację Sportu Powszechnego w Krakowie. Legitymacja instruktorska uprawnia do prowadzenia wszelkich zajęć w zakresie specjalności.

Wymagania rekrutacyjne:

           Uczestnicy kursu muszą mieć ukończone 18 lat, praktykę w danej dyscyplinie lub zdać egzamin wstępny, wykształcenie min. średnie, ubezpieczenie NW oraz stan zdrowia pozwalający na udział w szkoleniu , zaświadczenie o niekaralności. Każdy z uczestników zakwalifikowanych na kurs musi podać swoje dane datę i miejsce urodzenia, adres oraz telefon kontaktowy. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wstępnego zgłoszenia, analizy dokumentów, rekomendacji klubu oraz rozmowy przeprowadzonej przez prowadzących zajęcia- doświadczonych trenerów na spotkaniu organizacyjnym.

Wymagania dotyczące zaliczenia kursu:

  • Frekwencja min. 90 %
  • Zaliczenie egzaminu końcowego
  • Opracowanie i seminaryjna prezentacja pracy dyplomowej na temat uzgodniony w czasie szkolenia.  

Kadra kursu:

Pracownicy AWF Kraków w stopniu doktora lub profesora

Wybitni trenerzy (klasa mistrzowska)

PROGRAM

Kursu instruktorów sportu

Część ogólna i specjalistyczna strzelectwo

Pierwsza pomoc przedlekarska

1. Historia strzelectwa  

2. Budowa i wyposażenie strzelnic

3.Przygotowanie sprawnościowe

4. Przygotowanie techniczne

5.Dobór i selekcja kandydatów do sportu strzeleckiego

6. Przygotowanie taktyczne

7. Planowanie szkolenia sportowego

8. Proces odnowy w procesie strzelania sportowego

9. Zagadnienia bezpieczeństwa w prowadzeniu zajęć

10. Nauka o broni i amunicji

11. Praktyczne nauczanie strzelania poszczególnych konkurencji strzeleckich

12. Przygotowanie psychiczne

13. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej

14. Przepisy i regulaminy

15. Prowadzenie zajęć

16. Kontrola procesu szkolenia

17. Organizacja zawodów strzeleckich

18. Organizacja zgrupowań sportowych

19.Prowadzenie obserwacji na treningu i zawodach

20.Strzelania kontrolne  (różne rodzaje broni)

21. Strzelectwo praktyczne, bojowe, obronne

22. Zajęcia indywidualne

Egzamin końcowy

Uwagi!

  1. Zajęcia praktyczne odbywają się na strzelnicach posiadających wszelkie wymagane atesty i zezwolenia na organizacje zawodów
  2. Kwalifikacji ABSOLWENTÓW na szkolenie dokonują trenerzy zatrudnieni jako wykładowcy kursu


Cena kursu to 1800,00 zł

Zapraszamy do kontaktu: tel. 178661267 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Nasi partnerzy