Szkolenia taksówkarzy

Szkolenie dla kandydatów na taksówkarzy

 Zapoznajemy z niezbędnymi wiadomościami potrzebnymi do uzyskania licencji TAXI, przygotujemy teoretycznie do wykonywania zawodu taksówkarza.

Obowiązek posiadania przez taksówkarzy licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób lub rzeczy taksówkami wynika z Ustawy o transporcie drogowym z dnia 06.09.2001r.

( Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371).

 Program szkolenia:

  • Przepisy prawne obowiązujące przy wykonywaniu działalności związanej z zarobkowym przewozem osób taksówką - 9 godzin,
  • przepisy prawa miejscowego - 5 godzin,
  • zagadnienia z topografii miejsca prowadzenia działalności - 6 godzin,
  • wybrane zagadnienia podatkowe - 2 godziny,
  • wybrane zagadnienia z Kodeksu pracy - 3 godziny,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy oraz kultura obsługi pasażera - 2 godziny,
  • organy kontroli, zasady postępowania - 1 godzina.

 Razem :                         28 godzin

 Cena kursu wynosi:        500 zł

 Zaświadczenie:

Po ukończonym kursie, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, uprawniające do przystąpienia, do egzaminu przed komisją powołaną przez właściwy Urząd Miasta.

 Wymagania uczestników szkolenia:

  • ukończone 21 lat,
  • prawo jazdy kat. B lub kategorii wyższej.

Do przeprowadzenia szkolenia konieczna jest deklaracja co najmniej 10 osób. Czekamy na zgłoszenia.

Na szkolenie można zapisać się tutaj.

Nasi partnerzy