KONFERENCJE

Konferencja naukowa pt. „Eskalacja konfliktu na Ukrainie a bezpieczeństwo instytucji i biznesu we wschodniej Polsce” zakończona sukcesem.

 Temat który był poruszany podczas spotkania dotyczył sytuacji panującej obecnie na terenie Ukrainy. Organizatorem zebrania był Instytut Analizy Ryzyka wraz z Katedrą Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ w Rzeszowie, Instytutem Studiów nad Terroryzmem WSIiZ w Rzeszowie, Domem Brokerskim VECTOR Sp. z o. o.  W konferencji udział wzięli przedstawiciele różnych organizacji, w tym organizacji samorządowych oraz firm prywatnych. Wszystkim przybyłym na spotkanie serdecznie dziękujemy.

  foto 6

 

foto 1

 

foto 7

foto 3

 

foto 2

 

 

Nasi partnerzy