Usługi detektywistyczne

Współpraca z nami gwarantuje utrzymanie tajemnicy i anonimowości oraz zapewnia wykonanie wszystkich zleconych prac w terminie. Gwarantujemy lojalność w stosunku do naszych klientów oraz pełną fachowość.

Dowiedz się więcej...

Audyt Bezpieczeństwa

Współczesny świat jest pełen zagrożeń, które ze względu na ich rodzaj, skalę i miejsca występowania były przez większość z nas, jeszcze niedawno uznawane za mało realne

Dowiedz się więcej...

Działalność Szkoleniowa

Instytut Analizy Ryzyka jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego prowadzi działalność szkoleniową w zakresie kursów umozliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności  i kwalifikacji zawodowych.

Dowiedz się więcej...

Bezpieczna Mitra

Bezpieczna Mitra

 Produkt z dziedziny bezpieczeństwa skierowany do hierarchów Kościoła

        Produkt obejmuje – w ramach abonamentu rocznego – udzielenie pomocy na wypadek popełnienia przeciwko każdej osobie objętej umową przestępstwa:

 Porwanie dla okupu lub w innym celu

Szantaż

Groźba karalna

        Usługa polega na:

       Stałej, tj. 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku gotowości do udzielenia natychmiastowej pomocy na wypadek uprowadzenia lub szantażu albo groźby karalnej skierowanej do jednej (lub więcej) osób wymienionych
w umowie.

       Udzieleniu natychmiastowej pomocy poprzez:

- natychmiastowe przydzielenie koordynatora celem udzielenia merytorycznej pomocy w zarządzaniu zaistniałą sytuacją natychmiast po powiadomieniu o popełnieniu przestępstwa,

- podjęcie przez koordynatora negocjacji na żądanie osoby poszkodowanej lub osób działających w jej imieniu natychmiast po nawiązaniu kontaktu ze strony porywaczy/szantażystów,

- niezwłoczne przybycie zespołu ochronno-negocjacyjnego do klienta i objęcie ochroną osobistą osób wymienionych w umowie.

 

Adresaci oferty

 Bezpieczna Mitra jest produktem dla hierarchów Kościoła a także innych osób – zarówno duchownych, jak i świeckich – piastujących kluczowe stanowiska w strukturach Kościoła.

  Podejście do problemu

Punktem wyjścia w konstruowaniu oferowanego produktu była gruntowna analiza zarówno porwania dla okupu oraz próby dokonania wymuszenia jako zjawisk, jak również rzeczywistych przypadków znanych porwań a także wielu przykładów prób wymuszeń, jakie miały miejsce w Polsce na przestrzeni ostatnich lat.

Po co koordynator i ochrona?

      U osoby będącej ofiarą takiego przestępstwa a także wśród jej najbliższego otoczenia następuje nagłe załamanie się poczucia bezpieczeństwa. Obecność koordynatora pomaga w sposób profesjonalny zarządzać zaistniałą sytuacją, a obecność profesjonalnego zespołu i objęcie ochroną osobistą pomaga zapoczątkować proces odbudowy poczucia bezpieczeństwa i pozwala skupić się na sprawowaniu posługi.

       Porywacze i szantażyści stosują niekiedy różne formy zastraszania pozostałych kluczowych osób w zaatakowanym podmiocie (groźby, niszczenie mienia itp.) w celu przyspieszenia negocjacji lub spełnienia żądań.

       Zdarzają się próby wymuszenia, kiedy szantażyści porywają kluczową osobę w zaatakowanym podmiocie – chcą w ten sposób przyspieszyć spełnienie żądań i/lub uczynić swoje groźby bardziej prawdopodobnymi w oczach decydentów zaatakowanego podmiotu.

       Elementem szantażu lub groźby może być wysłanie niebezpiecznej przesyłki będącej urządzeniem wybuchowym albo zawierającej niebezpieczne dla życia substancje chemiczne lub biologiczne. Członkowie zespołu ochronno-negocjacyjnego umieją rozpoznawać przesyłki potencjalnie niebezpieczne
a także wiedzą jak postępować w obliczu takiego zagrożenia.

 

Aktualności

 • Uprawnienie prowadzącego strzelanie

  2019-04-03 10:26:28

  Szkolenie potwierdzające kwalifikacje prowadzącego strzelanie.   Termin: 11-12 maja 2019r. Zapisy: do dnia 16 kwietnia 2019r.     Wymagania dla kandydatów: - ukończone 21 lat, -odbycie co najmniej: 16 godzinnego przeszkolenia w zakresie prowadzenia strzelania/ukończenie instruktorskiego lub trenerskiego - posiadanie patentu strzeleckiego/licencji sędziego sportu strzeleckiego klasy pierwszej - posiadanie licencji zawodnika/licencji sędziego sportu strzeleckiego/licencji trenera   Koszt szkolenia to 400...

 • Certyfikowane Centrum Korepetycji i Wsparcia w Nauce

  2018-10-29 10:50:21

  Szanowni Państwo! Instytut Analizy Ryzyka (IAR) Certyfikowane Centrum Korepetycji i Wsparcia w Nauce            1. Zakres działania:    - pomoc młodzieży uczącej się w bieżącej nauce przedmiotu/ów, -  przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów, -  wsparcie w rozwiązywaniu problemów szkolnych wynikających z relacji w klasie/szkole mających wpływ na naukę przedmiotu lub naukę w ogóle. 2. Opis realizacji   Lp. Opis przedsięwzięcia działania Poziom Cennik Wykonawca odpowiedzialny za realizację I. Pomoc młodzieży...

 • II Ogólnopolska Konferencja - Forum Gospodarcze

  2018-09-07 09:54:09

    II Ogólnopolska Konferencja - Forum gospodarcze W dniu 25 października 2018 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja - Forum gospodarcze nt. "Zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w przedsiębiorstwie i instytucji - wybrane aspekty". Konferencja została zorganizowana przez Instytut Analizy Ryzyka wraz z Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ pod patronatem Starosty Rzeszowskiego. Partnerami merytorecznymi byli: Centrum Studiów...

CZYM JEST IAR?

Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o. – jest profesjonalną firmą realizującą zadania zlecone w zakresie:
- wykonywania audytu bezpieczeństwa przedsiębiorstw i innych obiektów,
- usług detektywistycznych,
- obrotu materiałami, środkami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, ochrony - osób i mienia
- działalności szkoleniowej.


        Swoją skuteczność Instytut zawdzięcza wysokiej klasy specjalistom, posiadającym doświadczenie zdobyte w wielu instytucjach państwowych oraz firmach prywatnych.

      Głównym obszarem działań Instytutu, ze względu na jego lokalizację oraz dobrą znajomość terenu, jest głównie Polska Południowa – Wschodnia, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Podkarpacia, co nie wyklucza prowadzenia działalności na terenie całego kraju. Instytut aspiruje do roli lidera w swoim zakresie działania, w tej części Polski.

 

Dowiedz się więcej...

Nasi partnerzy