Usługi detektywistyczne

Współpraca z nami gwarantuje utrzymanie tajemnicy i anonimowości oraz zapewnia wykonanie wszystkich zleconych prac w terminie. Gwarantujemy lojalność w stosunku do naszych klientów oraz pełną fachowość.

Dowiedz się więcej...

Audyt Bezpieczeństwa

Współczesny świat jest pełen zagrożeń, które ze względu na ich rodzaj, skalę i miejsca występowania były przez większość z nas, jeszcze niedawno uznawane za mało realne

Dowiedz się więcej...

Działalność Szkoleniowa

Instytut Analizy Ryzyka jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego prowadzi działalność szkoleniową w zakresie kursów umozliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności  i kwalifikacji zawodowych.

Dowiedz się więcej...

Bezpieczna Toga

Bezpieczna Toga

 Produkt z dziedziny bezpieczeństwa

skierowany do organów sądownictwa i prokuratury

        Produkt obejmuje – w ramach abonamentu rocznego – udzielenie pomocy na wypadek popełnienia przestępstwa szantażu lub groźby karalnej przeciwko osobom sędziów i prokuratorów.

        Usługa polega na stałej, tj. 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, gotowości do objęcia ochroną osobistą każdej z osób wymienionych w umowie na wypadek szantażu albo groźby karalnej a także niezwłoczne objęcie ochroną osoby, pod adresem której groźby takie będą skierowane.

 

Po co ochrona osobista?

       Specyfika pracy sędziów i prokuratorów stawia ich – w sposób naturalny – w obliczu zagrożenia, jakie stanowią próby zastraszania i zemsty ze strony środowisk przestępczych. Szantaż oraz groźby karalne niejednokrotnie są jedynie wstępem do ataku fizycznego na osobę szantażowanego mającego na celu uszkodzenie ciała, a nawet pozbawienie życia.

       Objęcie profesjonalną ochroną osobistą takiej osoby przywraca jej niezmiernie ważne w takich chwilach poczucie bezpieczeństwa a także zwiększa poziom bezpieczeństwa tej osoby w jego wymiarze realnym.

       Ochrona osobista sprowadza się przede wszystkim do zapewnienia bezpośredniej ochrony ciała (Close Protection) osoby ochranianej a także kontroli pirotechnicznej jej biura, mieszkania, samochodu i korespondencji.

 

Aktualności

CZYM JEST IAR?

Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o. – jest profesjonalną firmą realizującą zadania zlecone w zakresie:
- wykonywania audytu bezpieczeństwa przedsiębiorstw i innych obiektów,
- usług detektywistycznych,
- obrotu materiałami, środkami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, ochrony - osób i mienia
- działalności szkoleniowej.


        Swoją skuteczność Instytut zawdzięcza wysokiej klasy specjalistom, posiadającym doświadczenie zdobyte w wielu instytucjach państwowych oraz firmach prywatnych.

      Głównym obszarem działań Instytutu, ze względu na jego lokalizację oraz dobrą znajomość terenu, jest głównie Polska Południowa – Wschodnia, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Podkarpacia, co nie wyklucza prowadzenia działalności na terenie całego kraju. Instytut aspiruje do roli lidera w swoim zakresie działania, w tej części Polski.

 

Dowiedz się więcej...

Nasi partnerzy