Usługi detektywistyczne

Współpraca z nami gwarantuje utrzymanie tajemnicy i anonimowości oraz zapewnia wykonanie wszystkich zleconych prac w terminie. Gwarantujemy lojalność w stosunku do naszych klientów oraz pełną fachowość.

Dowiedz się więcej...

Audyt Bezpieczeństwa

Współczesny świat jest pełen zagrożeń, które ze względu na ich rodzaj, skalę i miejsca występowania były przez większość z nas, jeszcze niedawno uznawane za mało realne

Dowiedz się więcej...

Działalność Szkoleniowa

Instytut Analizy Ryzyka jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego prowadzi działalność szkoleniową w zakresie kursów umozliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności  i kwalifikacji zawodowych.

Dowiedz się więcej...

KURS INSTRUKTORA TECHNIK I TAKTYK INTERWENCYJNYCH

 

KURS INSTRUKTORA  TECHNIK I TAKTYK INTERWENCYJNYCH

 INFORMACJE

 Koszt uczestnictwa w kursie instruktor technik interwencyjnych, część ogólna i część specjalistyczna wynosi 1800 zł.
(wykłady i część specjalistyczna).

 Kurs przewiduje 30 godz. część ogólna i 70 godz. część specjalistyczna.

 Koszt uczestnictwa w kursie instruktora technik interwencyjnych, wynosi 1800 zł. Kurs przewiduje 100 godz. dydaktycznych. Rozpoczęcie kursu będzie możliwe po zebraniu się min 15 osobowej grupy. Wymagania dotycząc kursie to: uprawnienia instruktorskie w sportach lub sztukach walki, wykształcenie min. średnie, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do brania udziału w kursie, 1 zdjęcia formatu 3,5x4,5cm, ubezpieczenie NNW, karta zgłoszeniowa.

 Wymagania dotyczące zaliczenia kursu:  frekwencja min. 90% ,zaliczenie egzaminu końcowego

 Informacje dodatkowe:

 Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują tytuł instruktora (legitymacja potwierdzająca kwalifikacje).

 


Aktualności

CZYM JEST IAR?

Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o. – jest profesjonalną firmą realizującą zadania zlecone w zakresie:
- wykonywania audytu bezpieczeństwa przedsiębiorstw i innych obiektów,
- usług detektywistycznych,
- obrotu materiałami, środkami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, ochrony - osób i mienia
- działalności szkoleniowej.


        Swoją skuteczność Instytut zawdzięcza wysokiej klasy specjalistom, posiadającym doświadczenie zdobyte w wielu instytucjach państwowych oraz firmach prywatnych.

      Głównym obszarem działań Instytutu, ze względu na jego lokalizację oraz dobrą znajomość terenu, jest głównie Polska Południowa – Wschodnia, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Podkarpacia, co nie wyklucza prowadzenia działalności na terenie całego kraju. Instytut aspiruje do roli lidera w swoim zakresie działania, w tej części Polski.

 

Dowiedz się więcej...

Nasi partnerzy