Usługi detektywistyczne

Współpraca z nami gwarantuje utrzymanie tajemnicy i anonimowości oraz zapewnia wykonanie wszystkich zleconych prac w terminie. Gwarantujemy lojalność w stosunku do naszych klientów oraz pełną fachowość.

Dowiedz się więcej...

Audyt Bezpieczeństwa

Współczesny świat jest pełen zagrożeń, które ze względu na ich rodzaj, skalę i miejsca występowania były przez większość z nas, jeszcze niedawno uznawane za mało realne

Dowiedz się więcej...

Działalność Szkoleniowa

Instytut Analizy Ryzyka jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego prowadzi działalność szkoleniową w zakresie kursów umozliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności  i kwalifikacji zawodowych.

Dowiedz się więcej...

Bezpieczna Toga

Bezpieczna Toga

 Produkt z dziedziny bezpieczeństwa

skierowany do organów sądownictwa i prokuratury

        Produkt obejmuje – w ramach abonamentu rocznego – udzielenie pomocy na wypadek popełnienia przestępstwa szantażu lub groźby karalnej przeciwko osobom sędziów i prokuratorów.

        Usługa polega na stałej, tj. 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, gotowości do objęcia ochroną osobistą każdej z osób wymienionych w umowie na wypadek szantażu albo groźby karalnej a także niezwłoczne objęcie ochroną osoby, pod adresem której groźby takie będą skierowane.

 

Po co ochrona osobista?

       Specyfika pracy sędziów i prokuratorów stawia ich – w sposób naturalny – w obliczu zagrożenia, jakie stanowią próby zastraszania i zemsty ze strony środowisk przestępczych. Szantaż oraz groźby karalne niejednokrotnie są jedynie wstępem do ataku fizycznego na osobę szantażowanego mającego na celu uszkodzenie ciała, a nawet pozbawienie życia.

       Objęcie profesjonalną ochroną osobistą takiej osoby przywraca jej niezmiernie ważne w takich chwilach poczucie bezpieczeństwa a także zwiększa poziom bezpieczeństwa tej osoby w jego wymiarze realnym.

       Ochrona osobista sprowadza się przede wszystkim do zapewnienia bezpośredniej ochrony ciała (Close Protection) osoby ochranianej a także kontroli pirotechnicznej jej biura, mieszkania, samochodu i korespondencji.

 

Bezpieczna Mitra

Bezpieczna Mitra

 Produkt z dziedziny bezpieczeństwa skierowany do hierarchów Kościoła

        Produkt obejmuje – w ramach abonamentu rocznego – udzielenie pomocy na wypadek popełnienia przeciwko każdej osobie objętej umową przestępstwa:

 Porwanie dla okupu lub w innym celu

Szantaż

Groźba karalna

        Usługa polega na:

       Stałej, tj. 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku gotowości do udzielenia natychmiastowej pomocy na wypadek uprowadzenia lub szantażu albo groźby karalnej skierowanej do jednej (lub więcej) osób wymienionych
w umowie.

       Udzieleniu natychmiastowej pomocy poprzez:

- natychmiastowe przydzielenie koordynatora celem udzielenia merytorycznej pomocy w zarządzaniu zaistniałą sytuacją natychmiast po powiadomieniu o popełnieniu przestępstwa,

- podjęcie przez koordynatora negocjacji na żądanie osoby poszkodowanej lub osób działających w jej imieniu natychmiast po nawiązaniu kontaktu ze strony porywaczy/szantażystów,

- niezwłoczne przybycie zespołu ochronno-negocjacyjnego do klienta i objęcie ochroną osobistą osób wymienionych w umowie.

 

Adresaci oferty

 Bezpieczna Mitra jest produktem dla hierarchów Kościoła a także innych osób – zarówno duchownych, jak i świeckich – piastujących kluczowe stanowiska w strukturach Kościoła.

  Podejście do problemu

Punktem wyjścia w konstruowaniu oferowanego produktu była gruntowna analiza zarówno porwania dla okupu oraz próby dokonania wymuszenia jako zjawisk, jak również rzeczywistych przypadków znanych porwań a także wielu przykładów prób wymuszeń, jakie miały miejsce w Polsce na przestrzeni ostatnich lat.

Po co koordynator i ochrona?

      U osoby będącej ofiarą takiego przestępstwa a także wśród jej najbliższego otoczenia następuje nagłe załamanie się poczucia bezpieczeństwa. Obecność koordynatora pomaga w sposób profesjonalny zarządzać zaistniałą sytuacją, a obecność profesjonalnego zespołu i objęcie ochroną osobistą pomaga zapoczątkować proces odbudowy poczucia bezpieczeństwa i pozwala skupić się na sprawowaniu posługi.

       Porywacze i szantażyści stosują niekiedy różne formy zastraszania pozostałych kluczowych osób w zaatakowanym podmiocie (groźby, niszczenie mienia itp.) w celu przyspieszenia negocjacji lub spełnienia żądań.

       Zdarzają się próby wymuszenia, kiedy szantażyści porywają kluczową osobę w zaatakowanym podmiocie – chcą w ten sposób przyspieszyć spełnienie żądań i/lub uczynić swoje groźby bardziej prawdopodobnymi w oczach decydentów zaatakowanego podmiotu.

       Elementem szantażu lub groźby może być wysłanie niebezpiecznej przesyłki będącej urządzeniem wybuchowym albo zawierającej niebezpieczne dla życia substancje chemiczne lub biologiczne. Członkowie zespołu ochronno-negocjacyjnego umieją rozpoznawać przesyłki potencjalnie niebezpieczne
a także wiedzą jak postępować w obliczu takiego zagrożenia.

 

Instytut Analizy Ryzyka

Instytut Analizy Ryzyka (Risk Analysis Institute) was established in 2012 and it closely cooperates with University of Information Technology and Management in Rzeszów. It has fully developed its activity, which at the present state focuses mainly on:

-        consultancy,

-        conducting commissioned security audits of companies, facilities, areas, etc.,

-        preparation of analyses and evaluations,

-        detective services,

-        personal and property protection services,

-        military procurement services, that is trade in arms, ammunition and explosives, as well as trade related to other products and technologies of a military or police intended use,

-        educational activity – mainly in terms of providing courses which attest obtaining professional qualifications, as well as specialised thematic trainings.

 

The fundamental area in which the Institute operates – because of its location and good topography familiarity – is mainly Eastern Poland, with a particular focus on Subcarpathia, however, this does not exclude providing services all around the country.

 

Instytut Analizy Ryzyka (Risk Analysis Institute) has obtained all necessary licences, permits and entries into the register of regulated activity, as well as established a permanent cooperation with high-qualified and experienced specialists with a wide range of expertise in science, didactics and practical skills. At the same time the Institute is creating “Zespół Ekspertów Instytutu Analizy Ryzyka” (“Risk Analysis Institute Panel of Experts”) which already is and will be formed by different specialists – experts in various fields, both theoretical and practical, who will be able to undertake scientific projects, research, didactic and practical activities on the basis of conducting specific commissions, expert reports, etc.

 

 

Security audit is a tool which allows to evaluate the real security level of your company. Employees’ security and fixed assets amassed through the years the company has been operating are the values which are exposed to the external and internal threats. Excellent trading performance, a recognisable brand, professionally trained personnel, customers’ loyalty and appreciation are the values which should be protected. The crucial element of increasing the security level is the ability to ensure safety on our own. Becoming aware of the possible dangers is the first step to their elimination.

 

Detective services are conducted on the basis of the entry into the register of regulated activity run by the Ministry of the Interior and Administration No. RD-11/2013. These services are aimed at companies, as well as at individuals. The offer includes a vast range of operations, depending on individual needs.

When undertaking execution of a task we treat it individually and with full commitment so that the results of our actions are consistent with the agreement concluded with the client. Moreover, because of the individual character of every commission, we initially evaluate the possibility of conducting the task and prepare a preliminary cost estimate. We are sure to advise and find proofs which will help our clients end all prolonged and costly judicial proceedings. We guarantee 100% of confidentiality.

Personal and property protection services are conducted on the basis of the Ministry of the Interior and Administration license No. L-0098/13 in the form of a direct, permanent or immediate physical protection, in accordance with the provisions defined in the Act of 22 August 1997 on Personal and Property Protection, as well as in accordance with the procedures resulting from relative facility security plans. Within the framework of personal and property protection services we offer stationary protection of facilities, monitoring of alarm systems, mass events security. We provide satisfactory and pleasant cooperation, which is possible thanks to our employees’ availability, proficiency and professionalism.

The Institute operates also on the basis of a concession issued by the Ministry of the Interior and Administration (No. B-037/2013) in terms of manufacturing of and trading in explosives, arms, ammunition, as well as products and technology of a military and police intended use. Appropriately to the extend of a procurement, we execute all orders related to the purchase and sale of the products covered by the above mentioned concession. Moreover, we organise performance pyrotechnics shows, that is an artistic composition of images that are presented in the sky with accompanying music emphasising the atmosphere of the star spectacle during concerts, wedding receptions, company and publicity events, harvest festivals, city or commune days, fashion shows, fairs, banquets, festivals, public holidays, cultural events and many others. The pyrotechnics shows, on which everyone awaits impatiently, become the main attraction of any event programme. We guarantee a comprehensive service of these operations.

Trainings and courses are conducted on the basis of an entry into the directory of public and non-public schools (No. 14/2013). Instytut Analizy Ryzyka (Risk Analysis Institute) is registered as a continuing education establishment. Since 17 January 2013 we are also registered in the Training Institutions Register run by the Regional Employment Agency in Rzeszów (reference number 2.18./00002/2013). Trainings and courses are conducted in accordance with a schedule but also when commissioned by specific clients within the scope of the presented offer, which guarantees efficiency and high quality thanks to – among many other factors – our specialists, who present valuable experience gained in different institutions and state services. The activity of the Institute is unparalleled because all trainings are conducted in accordance with the newest technologies, and what is most important, thanks to a long-time practical experience of our lecturers and trainers, they become extremely attractive to the participants. Our mission is to pass on important knowledge and abilities in an interesting and unique way, as we believe that it will help us achieve success in our further professional lives. The training activities are conducted in cooperation with University of Information Technology and Management in Rzeszów.

We kindly invite you to learn more about the offer of Instytut Analizy Ryzyka (Risk Analysis Institute), which is placed below. We believe you will find it interesting. We will be also happy to receive any potential questions and suggestions.

Prawie wszystko o RODO

Serdecznie zapraszamy na warsztaty informacyjne "Prawie wszystko o RODO", zgodnie z wchodzącym 25 maja 2018r. Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Warsztaty kierowane są do wszystkich firm, które gromadzą i przetwarzają dane osobowe osób fizycznych - od korporacji po małe przedsiębiorstwa. Celem warsztatów jest zabezpieczenie firmy przed ryzykiem związanym z niewłaściwym przetwarzaniem danych osobowych i wynikających z tego ogromnych kar finansowych.

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • System prawa ochrony danych osobowych. Podstawowe pojęcia.
 • Pozycja i rola Inspektora Ochrony Danych w organizacji.
 • Obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

-     Powierzanie danych osobowych do przetwarzania. Udostępnianie danych osobowych

-     Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych

-     Zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych w organizacji

-   Wymagania bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i wytyczne  do ich realizacji.

-     Obowiązki osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych.

-     Przetwarzanie danych osobowych w organizacji.

Identyfikacja zbiorów danych osobowych, ich struktury oraz miejsc ich przetwarzania.

 • Incydenty związane z przetwarzaniem danych osobowych. Monitorowanie zasobów na podstawie formularzy oceny ryzyka,
 • Identyfikacja, przegląd zagrożeń i naruszeń danych osobowych. Źródła zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji oraz ich klasyfikacja w oparciu o możliwe zdarzenia i straty dla organizacji/instytucji,
 • Najlepsze praktyki zabezpieczeń - na co należy zwracać uwagę przetwarzając informacje chronione metodą tradycyjną oraz za pomocą urządzeń takich jak komputer stacjonarny, laptop, smartphone, tablet, zewnętrzne nośniki danych, itp.,
 • Odpowiedzialność oraz wskazówki dla użytkowników systemów informacyjnych w ramach codziennej pracy przy przetwarzaniu danych (dostępu, incydenty związane z bezpieczeństwem informacji),
 • Zmiany w podejściu do ochrony danych osobowych i sankcje za niedopełnienie obowiązków wynikających z braku wypełnienia wymagań prawnych (obecnych i tych po wdrożeniu Rozporządzenia UE w zakresie ochrony danych osobowych), a w szczególności:
  a)dokumentacji i obowiązujących regulacji wewnętrznych w zakresie zgłaszania i   reakcji na naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z RODO,
  b)dokumentacji i obowiązujących regulacji wewnętrznych w zakresie pseudonimizacjiszyfrowania danych osobowych,
  c)dokumentacji i obowiązujących regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiemobszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
  d)wprowadzenia zasad analizy wpływu na prywatność, w szczególności, gdy dany rodzaj przetwarzania z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,
  e) dokumentacji i przygotowania nowych klauzul w zakresie obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO.

 

Koszt warsztatów : 80,00zł/osoba
Czas trwania: 4 h

Formularze zgłoszeniowe prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Zastrzegamy rozpoczęcie warsztatów jedynie po zebraniu grupy min.20 osobowej!

 

Aktualności

 • II Ogólnopolska Konferencja - Forum Gospodarcze

  2018-09-07 09:54:09

  Zaproszenie   Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o. oraz Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ serdecznie zapraszają na II Ogólnopolską Konferencję – Forum Gospodarcze odbywającą się pod patronatem Starosty Rzeszowskiego na temat: „ZARZĄDZANIE RYZYKIEM CYBERNETYCZNYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE I INSTYTUCJI - WYBRANE ASPEKTY”   która odbędzie się w dniu 25 października 2018 roku o godzinie 9:00 w Auli im. prof. Jerzego Chłopeckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, przy ul. mjr. H. Sucharskiego 2 w Rzeszowie  ...

 • Strzelnica Laserowa

  2018-07-06 10:41:11

 • Bezpieczeństwo obiektów handlowych oraz zarządzanie systemami zabezpieczenia tych obiektów

  2017-08-09 08:28:08

  Instytutu Analizy Ryzyka z przyjemnością proponuje Państwu przeprowadzenie szkolenia dla wskazanej grupy odbiorców tj. dla pracowników i kierowników obiektów handlowych.  Czas trwania: 75 minut Zagadnienia: L.p. Opis zagadnienia Czas 1. Zagrożenia dla obiektów handlowych: -      zagrożenia zewnętrzne, -      zagrożenia wewnętrzne, -      statystyki zdarzeń (rodzaje, liczby, tendencje)   15’ 2. „Polityka bezpieczeństwa” – jako podstawa systemu bezpieczeństwa firmy/obiektu(obiektów) 15’ 3. Systemy i procedury...

CZYM JEST IAR?

Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o. – jest profesjonalną firmą realizującą zadania zlecone w zakresie:
- wykonywania audytu bezpieczeństwa przedsiębiorstw i innych obiektów,
- usług detektywistycznych,
- obrotu materiałami, środkami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, ochrony - osób i mienia
- działalności szkoleniowej.


        Swoją skuteczność Instytut zawdzięcza wysokiej klasy specjalistom, posiadającym doświadczenie zdobyte w wielu instytucjach państwowych oraz firmach prywatnych.

      Głównym obszarem działań Instytutu, ze względu na jego lokalizację oraz dobrą znajomość terenu, jest głównie Polska Południowa – Wschodnia, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Podkarpacia, co nie wyklucza prowadzenia działalności na terenie całego kraju. Instytut aspiruje do roli lidera w swoim zakresie działania, w tej części Polski.

 

Dowiedz się więcej...

Nasi partnerzy