Usługi detektywistyczne

Współpraca z nami gwarantuje utrzymanie tajemnicy i anonimowości oraz zapewnia wykonanie wszystkich zleconych prac w terminie. Gwarantujemy lojalność w stosunku do naszych klientów oraz pełną fachowość.

Dowiedz się więcej...

Audyt Bezpieczeństwa

Współczesny świat jest pełen zagrożeń, które ze względu na ich rodzaj, skalę i miejsca występowania były przez większość z nas, jeszcze niedawno uznawane za mało realne

Dowiedz się więcej...

Działalność Szkoleniowa

Instytut Analizy Ryzyka jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego prowadzi działalność szkoleniową w zakresie kursów umozliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności  i kwalifikacji zawodowych.

Dowiedz się więcej...

Firma

 

Czym się zajmujemy

Instytut Analizy Ryzyka realizuje zadania zlecone w zakresie przedstawionym w niniejszej ofercie swoją skuteczność zawdzięczając wysokiej jakości specjalistom posiadającym doświadczenie w wielu instytucjach państwowych oraz prywatnych. Głównym teatrem działań instytutu ze względu na jego lokalizację oraz dobrą znajomość terenu jest głównie teren Polski Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Podkarpacia(nie wyklucza to prowadzenia działalności na terenie całego kraju jednak regionalność naszego instytutu działa pozytywnie na jakość realizowanych zleceń.

 

Zespół Ekspertów

   Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o. jest  na etapie formowania „Zespołu Ekspertów Instytutu Analizy Ryzyka”, w skład którego  wchodzą specjaliści – eksperci z różnorodnych dziedzin, zarówno teoretycznych jak też praktycznych, którzy będą mogli przystępować do realizacji przedsięwzięć naukowych, badawczych, dydaktycznych, zadań praktycznych, itp., na zasadzie wykonywania konkretnych zleceń, ekspertyz, itd., na podstawie umów cywilno - prawnych.

Zespół Ekspertów Instytutu Analizy Ryzyka:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Dziedzina, zakres wiedzy

1.

gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz BĄK

 • Organizacja ochrony infrastruktury krytycznej,
 • Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie,
 • Bezpieczeństwo państwa,
 • Terroryzm we współczesnym świecie,
 • Zagrożenia dla ochrony informacji niejawnych ze strony służb specjalnych i terroryzmu,
 • Zwalczanie terroryzmu,
 • Organizacja ochrony infrastruktury krytycznej,
 • Teoria bezpieczeństwa,

2.

prof. zw. Stanisław KOWALKOWSKI

 •  inżynieria wojskowa;
 •       wsparcie inżynieryjne działań wojsk w obszarze militarnym i pozamilitarnym;
 •       dowodzenie wojskami inżynieryjnymi;
 •       kierowanie działaniami inżynieryjnymi w operacjach i działaniach taktycznych;
 •       kierowanie ruchem wojsk;
 •       bezpieczeństwo publiczne;
 •       współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym.

3.

 kpt. rez. dr inż. Maciej MILCZANOWSKI

 • Teoria konfliktu,
 • Zarządzanie konfliktem,
 • Konflikty międzykulturowe,
 • Negocjacje,

4.

dr Kazimierz KRAJ

 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
 • Współpraca cywilno - wojskowa,
 • Bezpieczeństwo społeczne,
 • Zwalczanie terroryzmu,
 • Ochrona infrastruktury krytycznej,

5.

dr Marian LIWO

 • Ochrona informacji niejawnych,
 • Prawo pracy,
 • Prawo administracyjne,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem,
 • Prawo administracyjne,
 • Prawo pracy,
 • Etyka zawodowa i gospodarcza,

6.

nadkom. w st. spoczynku dr. Jan SWÓŁ

 • Prawo karne,
 • Zwalczanie przestępczości,
 • Profilaktyka w zakresie przestępstw i demoralizacji (w tym nieletnich),
 • Ochrona osób i mienia,
 • Czynności policyjne,
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych,
 • Specjalista w kształtowaniu bezpiecznych przestrzeni,

7.

dr Leszek BARAN

 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych,
 • Zwalczanie przestępczości,
 • Dziennikarstwo,
 • Negocjacje,
8.

dr Marek ŻOŁDAK

 • Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

9.

dr Jarosław HEBDA

 • Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

10.

mgr inż. Tomasz CISŁO

 •  Przedsiębiorczość,
 •  Ekonomia,
 •  Inwestycje,
 • Prowadzenie działalności gospodarczej,

11.

podinsp.  w st. spoczynku mgr Józef KUBAS

 • Zwalczanie przestępczości,
 • Kryminologia i kryminalistyka,
 • Postępowanie policjanta w sytuacjach kryzysowych,

12.

mgr Zdzisław GRUSZKOŚ

 • Gospodarka surowcowo – materiałowa,
 • Tworzywa sztuczne,
 • Procesy produkcyjne,
 • Logistyka,
 • Gospodarka magazynowa,

13.

mgr Ewa WOLSKA- LIŚKIEWICZ

 •  Bezpieczeństwo państwa,
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe,
 • Terroryzm, szczególnie: kaukaski, kobiecy,
 • Prawa człowieka a zwalczanie terroryzmu,
 • Polityka międzynarodowa,

14.

płk rez. mgr Sławomir ADAMCZYK

 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej,
 • Przeciwdziałanie terroryzmowi,
 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Ochrona osób i mienia,
 • Detektywistyka,
 • Profilaktyka z zakresu przeciwdziałania przestępczości, demoralizacji, uzależnieniom,
 • Działalność służb specjalnych,
 • Negocjacje,

15.

mgr Ryszard SZKOTNICKI

 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej,
 • Działania specjalne,
 • Wywiad gospodarczy.

16.

mgr Stanisław Hady-Głowiak

 • Audytor II Stopnia,
 • Wiedza w zakresie szeroko rozumianego prawa i postępowania administracyjnego,
 • Prawo pracy,
 • Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi

17.

Leszek Kasiński

 • Doświadczony radca prawny,
 • Prawo pracy,
 • Zwalczanie przestępczości.

 

dyplom T.Bk

 

dyplom S. Adamczyk

 

Posiadamy szereg stosownych zezwoleń i koncesji.

 

Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 Koncesja - obrot specjalny   Koncesja - obrot specjalny 2

          Ochrona osób i mienia

Koncesja - ochrona osob i mienia Koncesja - ochrona osob i mienia 2

            Usługi detektywistyczne

Wpis do rejestru - uslugi detektywistyczne 

NASZA FIRMA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Czytaj więcej: Firma

Kontakt

Dane kontaktowe:

Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o.

Ul. Sucharskiego 2 pok. 225, 35-225 Rzeszów

Tel: 17 866 12 67

Tel kom: 601 885 820

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


ikona fb

 

Audyt Bezpieczeństwa

 

Współczesny świat jest pełen zagrożeń, które ze względu na ich rodzaj, skalę i miejsca występowania były przez większość z nas, jeszcze niedawno uznawane za mało realne. Bezpieczeństwo pracowników, majątek trwały zgromadzony przez lata działalności firmy są wartościami wystawionymi na niebezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne. Doskonałe wyniki handlowe, rozpoznawalna marka, przeszkolony personel, lojalność i uznanie klientów są wartościami, które trzeba chronić. Niezmiernie istotnym elementem działań zwiększających bezpieczeństwo jest możliwość jego zagwarantowania siłami własnymi, a fakt uzmysłowienia sobie istniejących zagrożeń jest podstawą do ich eliminacji. Podstawą efektywnego i bezpiecznego działania firm o podwyższonym stopniu ryzyka jest wiedza o stanie chroniących je systemów technicznej ochrony mienia (systemy alarmowe, telewizji użytkowej, kontroli dostępu, systemy przeciwpożarowe, mechanika sejfowa i skarbcowa, itp.), a także ocena skuteczności działania ochrony fizycznej. Audyt bezpieczeństwa jest procesem analitycznym, realizowanym przez zespół naszych ekspertów. Ma on na celu kompleksową ocenę stanu bezpieczeństwa i jest oparty o procedury oceny, dostosowywane do specyfiki i potrzeb Klienta. Dzięki audytowi uzyskujemy pełne i aktualne informacje o obecnym poziomie bezpieczeństwa badanej firmy.

 

            Proponujemy Państwu przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa w następujących zakresach:

w zakresie ochrony fizycznej i bezpieczeństwa - oferujemy:

 1. analizę stanu faktycznych i potencjalnych zagrożeń (zewnętrznych i wewnętrznych) obiektu,
 2. ocenę infrastruktury materialnej i podstawowych narzędzi systemu bezpieczeństwa obiektu,
 3. ocenę poziomu istniejącej ochrony fizycznej obiektu,
 4. ocenę stanu i zasad zabezpieczeń technicznych (mechanicznych i elektronicznych) obiektu,
 5. ocenę współdziałania komponentów systemu bezpieczeństwa obiektu,
 6. przeprowadzenie testów penetracyjnych (prowadzonych w dzień i nocą),
 7. analizę dokumentacji dotyczącej zasad ochrony obiektu, a w tym zgodność m.in. z:

-      planem ochrony z załącznikami,

-      dokumentacją dotyczącą technicznego zabezpieczenia obiektu,

-      planem graficznym obiektu,

-      dokumentacją określającą zasady postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych,

-      dokumentacją dotyczącą zasad militaryzacji obiektu,

-      regulaminem obiektu,

-      innymi uregulowaniami,

 1. badania na obecność podsłuchów.

 

w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego - oferujemy sprawdzenie tego obszaru według scenariusza, który zakłada ocenę aktualnego stanu bezpieczeństwa gromadzonej, przetwarzanej
i chronionej informacji na bazie udoskonalonej wersji dokumentu Information Technology Security Evaluation Crirteria (ITSEC). Audyt w tym zakresie można podzielić na:

 

 1. analizę krytyczną stanu zabezpieczeń (w tym Polityki bezpieczeństwa informacyjnego) wraz ze wskazaniem zalecanych zmian w istniejących procedurach bezpieczeństwa oraz harmonogramu ich wprowadzania,
 2. szkolenie (4 godziny) z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego dla pracowników wrazkompletem materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej,
 3. testowanie wiedzy pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego,
 4. przygotowanie i uzgodnienie pisemnego raportu dotyczącego wyników przeprowadzonego audytu (bezpłatny dodatek do pkt. 1, 2, 3).

Oferta przewiduje 2 pobyty audytorów u Zleceniodawcy. Poszczególne wizyty poświęcone będą:

-        przedstawieniu metodyki audytu, określeniu dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia oraz uzgodnieniu harmonogramu audytu;

-        przeprowadzeniu wywiadu lokalnego wraz z analizą procedur, dokumentów i wdrożonych zabezpieczeń. Skanowanie sieci z punktu widzenia bezpieczeństwa programem diagnostycznym;

-        zapoznanie kadry kierowniczej z wynikami audytu. Szkolenie pracowników z obszaru bezpieczeństwa. Uzgodnienie treści ostatecznej wersji raportu o poziomie bezpieczeństwa informacyjnego.

W przypadku testowania wiedzy pracowników przewiduje się dodatkowy przyjazd.

Audyt nie przewiduje przekazania kopii norm (zabrania tego prawo).

 

 

 

 

w zakresie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) – oferujemy:

1.  Przegląd organizacji i warunków pracy - oględziny stanowisk pracy, rozmowa z osobami odpowiedzialnymi za produkcję, jakość, magazynowanie oraz na temat procesów pracy:

-    część produkcyjna;

-    warsztat(y) utrzymania ruchu;

-    część magazynowa,

-    część biurowa,

2.  Przegląd dokumentacji kadrowej pracowników - na przykładzie kilku wybranych akt osobowych sprawdzana jest zgodność tej dokumentacji z przepisami prawa (przy tym procesie konieczna jest obecność osoby, która ma prawo dostępu do dokumentacji kadrowej w każdym z zakładów), tj.:  teczki kadrowe w ilości odpowiadającej 10% obecnego stanu zatrudnienia w zakresie:

-                        szkolenie wstępne - instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy,

-                        szkolenie okresowe BHP,

-                        oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem zakładowym,

-                        oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym,

-                        oświadczenie o zapoznaniu się z informacja ta temat równego traktowania,

-                        oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zakresie obowiązków na danym stanowisku,

-                        oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami zatrudnienia,

-                        oświadczenie o zapoznaniu się z instrukcjami BHP lub dokument równoważny,

(Teczki wybierają audytorzy w związku z tym prosimy o przygotowanie listy imiennej pracowników wraz z zajmowanymi stanowiskami).

3.  Przegląd pozostałej dokumentacji, którą pracodawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie
z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zgodnie z innymi wymogami prawa, m.in. rejestry, ocena ryzyka na stanowiskach pracy, wykazy, regulaminy, itp.

-      rejestr wypadków przy pracy,

-      rejestr chorób zawodowych,

-      ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

-      książka obiektów budowlanych,

-      poświadczenie z przeglądów kominiarskich,

-      poświadczenie z przeglądów gaśnic i hydrantów,

-      poświadczenie z okresowych pomiarów elektrycznych,

-      regulamin pracy,

-      wykaz prac wzbronionych kobietom,

-      wykaz prac w dwie osoby,

-      wykaz prac niebezpiecznych,

-      instrukcje bhp do procesów pracy oraz do obsługi maszyn i urządzeń,

-      instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,

-wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji,

-     rejestr chemii używanej  w zakładzie pracy,

-  rejestr czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy wraz a aktualnymi wynikami pomiarów środowiska pracy,

-      regulamin przydziału odzieży roboczej,

-      dokumentacja techniczna oraz okresowych przeglądów maszyn i urządzeń.

 

Dodatkowe usługi w zakresie BHP:

-      kontrola terminowości wykonywania badań okresowych z zakresu medycyny pracy, przydziału dla pracowników okularów korygujących wzrok, odzieży i obuwia ochronnego,

-      audyt poprawności dokumentacji i rozwiązań praktycznych pod kątem BHP w firmie,

-      kontrola i przygotowanie niezbędnej dokumentacji,

-      wykonanie oceny ryzyka zawodowego,

-      przegląd, wdrażanie, nadzór nad systemem HACCP,

-      wykonanie rejestru substancji niebezpiecznych,

-      szkolenia, nadzór, przygotowanie próbnej ewakuacji,

-      wykonywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

-      przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego,

-      kontrole p.poż.,

-      uzupełnianie podręcznego sprzętu p.poż.,

-      uzupełnianie oznakowania p.poż. i bhp.

 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej - oferujemy sprawdzenie i ocenę:

 1. kwalifikacji obiektu (jego elementów) do właściwej kategorii zagrożeń,
 2. odporności pożarowej i ogniowej obiektu (jego elementów),
 3. podziału na strefy pożarowe,
 4. dróg ewakuacyjnych,
 5. instalacji wodnej przeciwpożarowej,
 6. instalacji sygnalizacji pożaru,
 7. instalacji elektrycznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
 8. elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia (mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe),
 9. dróg pożarowych,
 10. sprzętu ppoż. i oznakowania budynku,
 11. instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i innej dokumentacji z tego zakresu,
 12. przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia działania w przypadku zagrożenia pożarowego - w postaci alarmu treningowego.

w zakresie ochrony danych osobowych i administracji bezpieczeństwa informacji - oferujemy sprawdzenie i ocenę dokumentów:

 1. polityki bezpieczeństwa,
 2. instrukcji zarządzania systemami informatycznymi,
 3. upoważnień,
 4. klauzul informacyjnych,
 5. umów powierzenia,
 6. klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych,
 7. zgłoszenia zbiorów do GIODO,
 8. raportów dotyczących naruszenia reguł ochrony danych itp.

Warunki realizacji audytu:

 1. Termin wykonania - do uzgodnienia - przy czym opracowanie pisemne z audytu do - max. 21 dni, od czasu zakończenia części kontrolnej. Czynności będą realizowane w uzgodnionych terminach - średnio 2/3 - krotna wizytacja (tj. 2/3 x po jednym dniu roboczym).
 2. Wykonanie właściwego audytu poprzedza dokonanie szczegółowych uzgodnień dotyczących jego zakresu i zasad realizacji oraz podpisanie umowy.
 3. Umożliwienie przez Zleceniodawcę uzgodnionego dostępu do dokumentacji, osób
  i samego obiektu.

 

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

 

        Zakres świadczonych usług detektywistycznych jest bardzo szeroki. Ze względu na indywidualny charakter każdego ze zleceń za każdym razem przeprowadzana jest wstępna analiza postawionego zadania, perspektywy jego rozwiązania, potrzebnego czasu oraz wymaganych nakładów finansowych. Zapewniamy lojalność w stosunku do naszych klientów oraz pełną fachowość. Gwarantujmy tajność i dyskrecję na każdym etapie zlecenia. Wszyscy nasi klienci mają gwarantowaną poufność co do tożsamości, podmiotu i przedmiotu zlecenia zarówno na etapie wstępnym, negocjacji, realizacji czy po zakończeniu zlecenia.

      Nasze usługi kierujemy zarówno do osób prywatnych jak i do firm.

Usługi kierowane do osób prywatnych:

 • SPRAWDZANIE/IDENTYFIKACJA OSÓB POZNANYCH PRZEZ INTERNET
 • Obserwacja i poszukiwanie osób,
 • Ustalenie miejsca nieformalnego pobytu i miejsca zatrudnienia,
 • Ustalenie adresu zameldowania (zamieszkania) do celów prawnych,
 • Identyfikacja właściciela numeru telefonu/samochodu,
 • Ustalenie majątkowe: ruchomości oraz nieruchomości,
 • Wywiad środowiskowy,
 • Ustalenie (zaprzeczenie) ojcostwa,
 • Sprawdzenie pomieszczeń: wykrywanie podsłuchów,
 • Sprawdzenie samochodów: wykrywanie podsłuchów i ukrytego GPS,

Usługi kierowane do firm:

 • Sprawdzanie kandydatów na pracowników,
 • Kontrola pracowników,
 • Tajemniczy klient,
 • Weryfikacja kontrahentów, dokumentów,
 • Wykrywanie nieuczciwej konkurencji,

 

Aktualności

 • Certyfikowane Centrum Korepetycji i Wsparcia w Nauce

  2018-10-29 10:50:21

  Szanowni Państwo! Instytut Analizy Ryzyka (IAR) Certyfikowane Centrum Korepetycji i Wsparcia w Nauce            1. Zakres działania:    - pomoc młodzieży uczącej się w bieżącej nauce przedmiotu/ów, -  przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów, -  wsparcie w rozwiązywaniu problemów szkolnych wynikających z relacji w klasie/szkole mających wpływ na naukę przedmiotu lub naukę w ogóle. 2. Opis realizacji   Lp. Opis przedsięwzięcia działania Poziom Cennik Wykonawca odpowiedzialny za realizację I. Pomoc młodzieży...

 • II Ogólnopolska Konferencja - Forum Gospodarcze

  2018-09-07 09:54:09

    II Ogólnopolska Konferencja - Forum gospodarcze W dniu 25 października 2018 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja - Forum gospodarcze nt. "Zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w przedsiębiorstwie i instytucji - wybrane aspekty". Konferencja została zorganizowana przez Instytut Analizy Ryzyka wraz z Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ pod patronatem Starosty Rzeszowskiego. Partnerami merytorecznymi byli: Centrum Studiów...

 • Strzelnica Laserowa

  2018-07-06 10:41:11

CZYM JEST IAR?

Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o. – jest profesjonalną firmą realizującą zadania zlecone w zakresie:
- wykonywania audytu bezpieczeństwa przedsiębiorstw i innych obiektów,
- usług detektywistycznych,
- obrotu materiałami, środkami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, ochrony - osób i mienia
- działalności szkoleniowej.


        Swoją skuteczność Instytut zawdzięcza wysokiej klasy specjalistom, posiadającym doświadczenie zdobyte w wielu instytucjach państwowych oraz firmach prywatnych.

      Głównym obszarem działań Instytutu, ze względu na jego lokalizację oraz dobrą znajomość terenu, jest głównie Polska Południowa – Wschodnia, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Podkarpacia, co nie wyklucza prowadzenia działalności na terenie całego kraju. Instytut aspiruje do roli lidera w swoim zakresie działania, w tej części Polski.

 

Dowiedz się więcej...

Nasi partnerzy